Каковы основные законодательные новинки апреля-2015?

Изменения в законы об акционерных обществах, об упрощении ведения бизнеса и изменение процедуры получения информации о предприятиях-банкротах. Наиболее важные для бизнеса законодательные изменения последнего месяца собирал у экспертов Prostobiz.ua

Романа Марчук, юрист ЮФ «Величко Філь»

Останній місяць приніс наступні законодавчі новели.

1. ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства»

З 27 березня 2015 року знижено кворум загальних зборів акціонерного товариства, а акціонери отримали право на примусове стягнення дивідендів (Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства»» № 272-VIII від 19 березня 2015 року) 

Позасудове стягнення дивідендів

За загальним правилом виплата дивідендів за простими акціями здійснюється у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

За привілейованими акціями – протягом шести місяців після закінчення звітного року.

Новий закон дозволив загальним зборам своїм рішенням встановлювати коротший строк виплати дивідендів, ніж визначений законом.

Якщо товариство не виплатило дивіденди своєчасно,  акціонер має право звернутись до нотаріуса для вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України (Постанова КМУ від 29.06.1999 р. №1172 Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів).

Таким чином,  акціонер може скористатись процедурою примусового стягнення дивідендів у безспірному (позасудовому) порядку. Це право виникає, якщо товариство порушило строк виплати дивідендів.

На даний момент до згаданої постанови КМУ ще не внесено змін і не визначено перелік документів, які треба подавати нотаріусу для отримання виконавчого напису. Тому технічно право на безспірне стягнення дивідендів реалізувати неможливо. Очікуємо найближчим часом рішення кабміну про уточнення переліку документів.

Кворум загальних зборів

Кворум загальних зборів акціонерного товариства знижено із 60% до 50%. Тепер загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались більше як 50% голосуючих акцій.

Зміна кворуму вплине на порядок прийняття рішень загальними зборами.

Зокрема, зниження кворуму зменшує мінімальну кількість голосів акціонерів, необхідну для прийняття окремих рішень, які приймаються ¾ від голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів:

 • щодо внесення змін до статуту,
 • анулювання викуплених акцій,
 • зміну типу товариства,
 • розміщення акцій,
 • збільшення/зменшення статутного капіталу,
 • виділу, припинення, ліквідації товариства.

Якщо раніше для цього було потрібно мінімум 45% голосів від загальної кількості голосуючих акцій, то після зменшення кворуму – мінімум 37,5% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, для деяких акціонерних товариств зміниться розподіл сил при прийнятті ключових рішень.

2. ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»

З 5 квітня 2015 р. скасовано деякі формальності при веденні бізнесу.

ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» № 191-VIII від 12.02.2015 р.

Спрощено реєстраційні процедури

 • Відтепер договори комерційної концесії не потрібно реєструвати.
 • Процедура державної реєстрації ЮО та ФОП – суттєво спрощена. ЮО реєструється у день надходження документів для проведення державної реєстрації, а  ФОП – не  пізніше наступного робочого дня після надходження необхідних документів.
 • Скорочено строк надання відомостей з Єдиного державного реєстру, такі відомості надаються протягом 24 годин після надходження запиту.

Таким чином, суб’єкти господарювання, які використовують договори концесії,  вже не обтяжені додатковою формальністю – реєстрацією.

Заборонено вилучення носіїв інформації

Під час здійснення кримінального провадження електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв’язку можна вилучити лише у разі, якщо вони безпосередньо вказані в ухвалі суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації.

Відповідно особи, які працюють із такими носіями інформації, при спробі їх вилучення можуть обґрунтовано відмовлятись їх передавати.

Конкретизували норми щодо оренди землі

 • Скоротили перелік істотних умов договору оренди землі. Тепер істотними умовами договору є: об’єкт оренди, строк дії договору та орендна плата.
 • Визначено момент передачі об’єкта оренди: об’єкт вважається переданим з моменту державної реєстрації права оренди.
 • Встановлено форму орендної плати. Сторони договору оренди земельних ділянок приватної власності можуть домовитись про  орендну плату в натуральній формі, але орендна плата за оренду ділянок державної і комунальної власності повинна бути виражена виключно в грошовій формі.

Законодавче визначення моменту передачі об’єкта оренди землі дозволить орендарям та орендодавцям захиститись від недобросовісних контрагентів, які до цього часу часто зловживали можливістю договірного визначення цього моменту.

Спрощено порядок отримання дозвільних документів суб’єктами господарювання

Для отримання дозвільних документів суб’єктам господарювання достатньо буде звернутись до суб’єктів надання адміністративних послуг, які виконуватимуть функції дозвільних органів, але це можна буде зробити тільки з 5 жовтня 2015 р.

3. Зміни до Положення про Єдиний реєстр підприємств-банкрутів

27 березня 2015 р. Мін’юст  спростив порядок отримання інформації з Єдиного реєстру підприємств-банкрутів.

Наказ Мін’юсту № 441/5  «Про затвердження змін до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство»

Нова процедура отримання інформації про банкрута

Для того, щоб отримати відомості з Єдиного реєстру підприємств-банкрутів потрібно буде тільки подати он-лайн запит про видачу довідки щодо конкретного суб’єкта підприємницької діяльності. Довідка видається безкоштовно, у день подання запиту. Довідка може бути скороченою або повною. Повна довідка розкриває всю необхідну інформацію про банкрута.

Єдиним нюансом отримання довідок за он-лайн запитами є те, що процедурою можна буде скористатись лише з 15 травня 2015 р.

Екатерина Гутгарц, главный редактор Prostopravo.com.ua

5 апреля 2015 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса (дерегуляция)».

В частности, Законом предусмотрено:

 1. Отмена обязательной государственной регистрации договоров коммерческой концессии (франчайзинга). Теперь для действительности договора достаточно соблюдения простой письменной формы.
 2. Решение о прекращении юридического лица обнародуется на официальном веб-сайте органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации (ранее такое сообщение должно было публиковаться в специализированном печатном органе средств массовой информации).
 3. Внесены изменения в порядок регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей:
  1. в случае вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, массовых нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера государственная регистрация юридических лиц и физических лиц - предпринимателей может проводиться определенными Министерством юстиции Украины государственными регистраторами вне местонахождения юридического лица или места жительства физического лица, которое намерено стать предпринимателем, и физического лица – предпринимателя;
  2. сформулированы квалификационные требования к должности государственного регистратора;
  3. изменились размеры сбора за проведение государственной регистрации: за регистрацию изменений в учредительные документы юридического лица – 0,05 минимальной заработной платы (далее – мзп); за изменение имени или места проживания физического лица – 0,02 мзп; за выдачу дубликата учредительных документов – 0,02 мзп. За проведение государственной регистрации предпринимательской деятельности сбор не справляется.
  4. Информационное взаимодействие между Единым государственным реестром и органами государственной власти (налоговая, Пенсионный фонд, органы лицензирования) теперь происходит исключительно в электронной форме;
  5. Сокращены сроки государственной регистрации – регистрация проводится в день подачи документов, а выдача всех регистрационных документов – не позднее следующего рабочего дня (ранее – 3 рабочих дня).
 4. Изменения в Законе Украины « О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений»:
  1. Сформулированы квалификационные требования к должности государственного регистратора; полномочия государственных регистраторов по выдаче и приему документов могут также выполнять должностные лица органов местного самоуправления, администраторы центров административных услуг и нотариусы;
  2. Изменены размеры платы за проведение государственной регистрации прав и отягощений (для юридических лиц плата за регистрацию прав на недвижимое имущество составляет от 0,3 до 1,4 мзп в зависимости от площади объекта).

В апреле был принят Закон Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс (относительно упрощения условий ведения бизнеса) – в данный момент еще не подписан Президентом. Законом предусмотрено взятие банковского счета субъекта предпринимательства на учет в режиме реального времени и по принципу молчаливого согласия, если налоговый орган не направил в банк уведомление об отказе.

Полезное видео о бизнес-финансах


Опубликовано на сайте: 29.04.2015

Источник: http://www.prostobiz.ua/

Заказать онлайн:

Кредит под залог

Депозит для бизнеса

Счет для бизнеса

Эквайринг

Кредит на карту

Лизинг

Кредит для бизнеса

Кредит наличными


Лучшие банковские продукты для бизнеса - 2018

Подпишитесь на рассылку сайта, это бесплатно!
Всего подписчиков - 12154

Рекомендуем