Изменяются Тарифы на услуги Банка VTB (Украина) для субъектов хозяйствования

С 01.05.2017 г. внесены изменения в Тарифы на услуги Банка для субъектов хозяйствования.

А именно:

1. В Тарифах на послуги Банку для суб’єктів господарювання:

1.1. доповнені Умовами для держателів міжнародних банківських платіжних карток ПАТ "ВТБ БАНК" (Тарифний план "Корпоративні платіжні картки")

1.2. перегрупувано всі послуги та змінена їх нумерація.

2. В Умовах базових тарифів на розрахунково-касове обслуговування:

2.1. підвищений тариф за «Створення додаткових облікових записів в системі дистанційного обслуговування "Інтернет-Клієнт-Банк" користувачам, не зазначеним в картці зі зразками підписів та відбитку печатки» до 125 грн. (діючий тариф 100 грн.);

2.2. підвищений тариф за «Термінове створення додаткових облікових записів в системі дистанційного обслуговування "Інтернет-Клієнт-Банк" користувачам - посадовим особам Клієнта, що зазначені в картці зі зразками підписів та відбитку печатки, в т.ч. внаслідок заміни користувачів» до 150 грн. (діючий тариф 75 грн.);

2.3. викладені коментарі стосовно послуги з «Переказу коштів в системі дистанційного обслуговування "Інтернет-Клієнт-Банк"» і «Переказу коштів за платіжними документами, що надані до Банку на паперовому носії» в новій редакції:

«Платіжні доручення з 17:00 - 17:30 виконуються Банком поточним операційним днем за технічною можливістю Банку. За відсутності технічної можливості, такі платежі виконуються Банком наступним операційним днем. Платіжні доручення після 17:30 виконуються Банком наступним операційним днем»

2.4. виключено послугу «Додаткова комісія за купівлю безготівкової валюти»;

2.5. доповнено послугу за «Видачу готівкових коштів з Рахунку національній валюті в касі Банку» додатковою градацією (більше 1 млн. грн.) та встановлено тариф на рівні 1%;

2.6. доповнено послугу за «Видачу готівкових коштів з Рахунку національній валюті в касі Банку на купівлю сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки у сільськогосподарських, переробних та інших підприємств і фізичних осіб» додатковою градацією (більше 1 млн. грн.) та встановлено тариф на рівні 1%;

2.7. встановлена єдина вартість за послугу «Обмін монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот (монет) одного номіналу на банкноти (монети) іншого номіналу в національній валюті» у розмірі 0,4 % від суми (min 5 грн.) (в діючій редакції Тарифів вартість послуги залежить від номіналу розмінної монети і знаходиться в діапазоні від 30-50 грн. за 1000 шт. монет);

2.8. Зазначено, що виконання банком послуг: «Операції з банківськими металами» та «Інкасація та перевезення коштів» на даний час Банком не надається;

2.9. відмінено нарахування процентів на залишки грошових коштів на рахунках Клієнтів в національній валюті (не залежно від суми середньоденного залишку) за продуктом КМ 111;

2.10. перегруповано та змінено назву всіх послуг за логікою здійснення операцій.

3. В Умовах тарифних пакетів на розрахунково-касове обслуговування:

3.1. доповнено послугу за видачу готівкових коштів з рахунку в національній валюті в касі Банку додатковою градацією (більше 1 млн. грн.) та встановлено тариф на рівні 1%;

3.2. доповнено новою послугою «Зміна тарифного пакету за ініціативою Клієнта», шляхом перенесення даної послуги з базових тарифів на розрахунково-касове обслуговування;

3.3. Викладено комнетар № 6 в наступній редакції:

«По одному Рахунку в національній валюті.

Платіжні доручення з 17:00 - 17:30 виконуються Банком поточним операційним днем за технічною можливістю Банку. В такому випадку з Клієнта стягується комісійна винагорода  в розмірі, визначеному п. 1.22 базових тарифів. За відсутності технічної можливості, такі платежі виконуються Банком наступним операційним днем.

Платіжні доручення після 17:30 виконуються Банком наступним операційним днем»

4. В Послугах з інкасо:

4.1. зазначено, що послуга з «Приймання іменних чеків на інкасо або повернення неоплачених іменних чеків» на даний час Банком не надається.

5. В Послугах за операціями з цінними паперами:

5.1. зазначено, що такі послуги на даний час Банком не надаються.

5.2. послуга з «Виконання операцій з авалювання векселів» перенесено в Послуги за кредитним обслуговуванням.

6. Інші редакційні правки та уточнення коментарів, для більш зручного користування Тарифами на послуги Банку для суб’єктів господарювання.

Опубликовано на сайте: 20.04.2017

Источник: http://www.prostobiz.ua/spravochniki/banki/id/558

Заказать онлайн:

Депозит для бизнеса

Эквайринг

Лизинг

Кредит для бизнеса

Счет для бизнеса

Кредит под залог

Кредит на карту

Кредит наличными


Лучшие банковские продукты для бизнеса - 2018

Подпишитесь на рассылку сайта, это бесплатно!
Всего подписчиков - 12344

Рекомендуем