Бланки единого налога

На нашем сайте Вы можете скачать бланки и документы по единому налогу:

Бланк единого налога для физических лиц - предпринимателей (группы 1, 2, 3)

Відмітка про одержання (штамп конролюючого органу, дата, вхідний номер)

                                                                                               

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                               

Наказ Міністерства фінансів України 

                                                                                               
     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
                                                                                                                   

19 червня 2015 року № 578

01

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ –
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ –
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ
РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ  ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ  ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ  - ПІДПРИЄМЦЯ 

01

 

Звітна

02

 

 

 

Звітна нова

 

 

 

 

 

03

 

Уточнююча

04

 

Довідково*

                                                                                                                     

02 

Податковий (звітний) період:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       
       
     
   
 
 

 

 

            І квартал      

 

 

 

   

півріччя

 

 

 

 

 

три  квартали               

 

 

 

 

 

рік

     

 

 

  (необхідне позначити) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (місяць)**   

 

                                                                                                                     

03

Податковий (звітний) період,  який уточнюється

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
       
     
   
 

 

 

 

 

            І квартал      

 

 

 

   

півріччя

 

 

 

 

 

три  квартали 

 

 

 

 

 

рік

     

 

 

 

  (необхідне позначити) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

04

 

     

(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

05

 

Платник

 

 

 

 

 

 

 

     

(прізвище, ім'я, по батькові платника податків згідно з реєстраційними документами)

06

 

Податкова адреса

 

 

 

 

 

 

 

     

(податкова адреса (місце проживання) платника податку)

                                                                                                         
 
         

07

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

08

Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб)

 

09

Види підприємницької діяльності у звітному періоді ²: 

Код згідно з КВЕД

Назва згідно з КВЕД              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ
ЄДИНОГО ПОДАТКУ  ПЕРШОЇ   ГРУПИ

            Щомісячні авансові внески, грн, коп.

І  квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

 

 

 

 

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн, коп.)³

Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

01

 

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді⁴

02

 

ІІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ  ГРУПИ 

            Щомісячні авансові внески, грн, коп.

І  квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

 

 

 

 

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн, коп.)³

Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

03

 

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді⁴

04

 

ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ  ТРЕТЬОЇ  ГРУПИ 

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн, коп.)³

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 2 %

05

 

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 4 %

06

 

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно  з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді⁴

07

 

 V.  ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ⁵

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн, коп.)³

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень
рядків 01+02+03+04+05+06+07)

08

 

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) × 15%)

09

 

Сума податку за ставкою 2 % (рядок  05 × 2 %)

10

 

Сума податку за ставкою 4 % (рядок 06 × 4 %)

11

 

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 9 + рядок 10 + рядок 11)

12

 

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації  попереднього звітного (податкового) періоду)

13

 

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 - рядок 13)

14

 

VІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК⁶

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн, коп.)³

Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 14 відповідної декларації) 

15

 

Уточнена сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

16

 

Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:

Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету  (рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15)

17

 

Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету⁷
(рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 < рядка 15)

18

 

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 17 × 3 % або  17 × 5 %)⁸ 

19

 

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України)        на                 арк.        

№ з/п

Зміст доповнення  

 

 

                   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

Дата подання декларації:

   

 

 

 

.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
                   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації

 

Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

або серія та номер паспорта1 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
 

Фізична особа - платник податку

                                                                                                 
 

або уповноважена особа

                             

_____________

___________

                   

______________________

 
                                             

(підпис)

                     

(ініціали та прізвище)

 
                                                                                                                     

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

       

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

 

 

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

                                                       

 

 

   

 

 

 

 

порушень (помилок) не виявлено

       

 

                                                           

Складено акт від "___" ____________ 20__ року № _________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посадова особа контролюючого органу  (підпис, ініціали та прізвище))

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
 

*   Подається з метою отримання  довідки про доходи за  інший період, ніж  квартальний (річний) податковий (звітний) період. 

 

** Зазначається номер календарного місяця, за який подається декларація з позначкою  “Довідково”.

                           
 

¹ Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера  

 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право 

 

здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

² Код  та назва виду економічної  діяльності зазначаються відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД).

 

³ Заповнюється наростаючим підсумком з початку року у гривнях з двома десятковими знаками після коми.  

 

⁴ Включається:

 

      сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктами 1, 2, 3  пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді;

 

     сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку (для першої або другої групи), у звітному (податковому) періоді;

 

    сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді;

 

     сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді; 

 

     сума доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена в підпункті 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу. 

 

⁵ Заповнюється наростаючим підсумком з початку року (не заповнюється платником податку, що подає декларацію „Довідково”).

 

⁶ Заповнюється  платником податку, який уточнює податкові зобов’язання (не заповнюється платником податку, що подає декларацію „Довідково”). 

 

⁷ Зазначається тільки як позитивне значення.

                                                                                   
 

⁸ Нараховується платником у разі самостійного виявлення факту заниження податкового зобов’язання (пункт 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України). 

                                                                                                                     
 

Директор Департаменту податкової,

                                                                               
 

митної політики та методології

                                                                                         
 

бухгалтерського обліку

                                                                                           

М. О. Чмерук

Бланк единого налога для для юридических лиц (группа 4)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

19 червня 2015 року № 578 

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу)

 

 

 

1

 

 

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Тип виду декларації

1.1.Т

Порядковий номер  за  рік1

 

Тип декларації

01

 

Загальна

02

 

Нова загальна

03

 

Уточнююча загальна

04

 

Звітна

05

 

Нова звітна

06

 

Уточнююча звітна

за

 

 

 

 

рік

починаючи з2

 

 

.

 

 

з урахуванням уточнень з3

 

 

.

 

 

                                             

 

2

Платник:

 

(повне найменування

 

 

платника податків згідно з реєстраційними документами)

 

 

3

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

.

 

 

.

 

5

Код організаційно-правової форми господарювання

 

 

 

 

6

Податкова адреса

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

Міжміський код

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

Електронна адреса4

Факс4

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

7

Найменування контролюючого органу за основним місцем обліку платника __________________ ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

8

Найменування контролюючого органу за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок),

до якого подається декларація _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

9

Код органу місцевого самоврядування за місцем розташування

земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

№ з/п 

Категорія земель

 

 

 

 

 

Площа земельної ділянки

 

 

 

 

 

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

Ставка податку (% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)

 

 

 Річна сума податку

(к. 3 х к. 4 х к. 5 / 100)

 

 

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

к. 6 х 10/100/ (кількість календарних

 днів у кварталі) х (кількість календарних

 днів користування

та/або володіння землею)7

к. 6 х 50/100/ (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)7

к. 6 х 30/100/(кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Землі сільськогосподарського призначення  (сільськогосподарські угіддя, у тому числі для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)

1.18

Рілля, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

1.28

Сіножаті, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

1.38

Пасовища, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

1.48

Багаторічні насадження, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Землі водного фонду, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Нараховано на 20 ___  рік, усього (сума р. 1, 2 к. 7-10)

 

 

 

 

 

49

Нараховано на 20 ___  рік за даними раніше поданої декларації

(р. 3 декларації, що уточнюється)

 

 

 

 

59

Нараховано до збільшення податкового зобовязання  на 20 ___ рік  на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення

(р. 3 - р. 4))

 

 

 

 

69

Нараховано до зменшення податкового зобовязання на 20___ рік 

на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення

(р. 4 - р. 3))

 

 

 

 

79

Розмір заниження податкового зобовязання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

 

 

 

 

89

Розмір завищення податкового зобовязання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

 

 

 

 

99

Сума штрафу(к. 7 – 10 р. 7 х 3 % або 5 %)

 

1010

Сума пені

 

119

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на

 

арк. 

12

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

на

 

арк. 

                           

До декларації додаються:

1

Додаток  „Відомості про наявність земельних ділянок” 

 

2

Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва11

 

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Керівник платника податку          ________________________          ______________________

                                                                              (підпис)                                               (ініціали та прізвище)                                                                                                                                                                                                            

                                                   М. П. 12

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та номер паспорта13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                ________________________          ______________________

                                                                       (підпис)                                              (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та номер паспорта13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “__”_______20___ року

_________________________________________________________________________________

                          (підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

 

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено / складено акт від “___”__________ 20___ року №________

 

“___” ________ 20__ року  _________________________________________________________

                                                       (підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

 

____________

1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

2 Заповнюється у разі подання декларації за нові земельні ділянки  (починаючи з /число/місяць/).

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень з /число/місяць/).

4 Заповнюється за бажанням платника.

5 При поданні загальної, нової загальної або уточнюючої загальної декларації заповнюється код органу місцевого самоврядування за основним місцем обліку платника.

6  Показники колонки 3 декларації мають дорівнювати показникам рядків 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0, 1.4.0, 2.0 колонки 11 додатка до цієї декларації.    

7 При зміні протягом року об’єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку показники в колонках 7-10 заповнюються (із застосуванням формул за відповідними колонками) з дня календарного місяця, у якому починають, та/або до дня календарного місяця, у якому припиняють діяти вказані зміни.

8При поданні загальної декларації за потреби кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  та 2 може бути збільшено або зменшено.

При поданні звітної або уточнюючої декларації по одному КОАТУУ кількість рядків не збільшується.

9 Рядки  4 – 9 та 11 заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань. Сума штрафу (рядок 9) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту „а” або „б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України. 

10 Сума пені (рядок 10) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

11 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва є невід’ємною частиною декларації, надається відповідно до підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України. Форма розрахунку затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року            № 772 «Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за № 510/20823.

12 За наявності.

13 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку                                                                                           М. О. Чмерук

 

Відмітка про одержання:

вхідний № ____________

дата __________________

штамп контролюючого органу

 

Додаток1  

до Податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

 

 

 

 

Порядковий номер, що

відповідає   рядку 1.1.Т

 

 

 

               Додаток №2

 

 

до

 

Загальної

 

Нової загальної

 

Уточнюючої загальної

 

Звітної

 

Нової звітної

 

Уточнюючої звітної

 

Відомості про наявність земельних ділянок

№ з/п

Категорія земельних ділянок

Документи, які засвідчують/ підтверджують право власності та/або користування земельними ділянками

Державна реєстрація

 

 

Кадастровий номер земельної ділянки

(у разі  наявності)

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок)

 

Площа земельної ділянки

право користування, у т.ч. на умовах оренди 

право власності

(серія та номер документа)

дата

(мм.рррр)

номер

код регіону

код органу місцевого самоврядуван­ня за КОАТУУ

номер документа

дата укладання

(мм.рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Сільськогоспо­дарські угіддя:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

рілля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.0

Всього

х

х

х

х

х

х

х

х

 

1.2

сіножаті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.0

Всього

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

Продовження додатка

1.3

пасовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.0

Всього

х

х

х

х

х

х

х

х

 

1.4

багаторічні насадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.0

Всього

х

х

х

х

х

х

х

х

 

2

Землі водного фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0

Всього

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

(дата подання)

 

 

Керівник платника податку                         __________________         _____________________

                                                                                   (підпис)                                      (прізвище, ініціали)

                                                           М. П.4

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

Головний бухгалтер                                      __________________         _____________________

                                                                                  (підпис)                                    (прізвище, ініціали)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Додаток є невід’ємною частиною загальної, нової загальної, уточнюючої загальної та/або звітної, нової звітної, уточнюючої звітної декларацій.

2 Номер зазначається послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних додатків.

3 За потреби кількість рядків 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 та 2.1 може бути збільшено. При поданні загальної декларації рядки 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 та 2.1 заповнюються одним рядком  по одному КОАТУУ. Залежно від кількості КОАТУУ кількість рядків може бути збільшена.

4 За наявності.

5 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Горячие предложения

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Рейтинги услуг банков для бизнеса

Путеводители

Кредит предприятию и частному предпринимателю (СПД)

Кредиты для бизнеса и частных предпринимателей в Украине (ЧП, СПД): ставки, порядок предоставления

Лучшие банковские продукты — II квартал 2020

© 2006–2020

ООО «Простобанк Консалтинг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адрес и телефон «Простобанк Консалтинг»

Email: info@prostobank.com